طراحی برند بوک

طراحی برند بوک : رسانه هنر برتر مجری طراحی برند بوک برای سازمان شما می باشد.

شرح خدمات طراحی برند بوک شامل:

  • طراحی آرم و لوگو ترکیبی (فارسی و انگلیسی)
  • طراحی ست اداری کامل (شامل سربرگ A4, A5، پاکت نامه، پاکت A4 و یک عدد کارت ویزیت)
  • ساخت لوگو موشن
  • طراحی توضیحات پالت رنگ
  • طراحی فایل های پیش نمایش لوگو
  • طراحی پترن مورد استفاده در هویت بصری
طراحی برند بوک
طراحی برند بوک