بیلبورد خلاقانه ,عوامل موثر در اجرا بیلبورد و ویژگی آن

بیلبورد خلاقانه

بیلبوردها آثار میرایی هستند اما پاره ای از آنها در عین گذرا بودن نیز ماندنی اند . بیلبورد نخستین هنر پاپ و نخستین فرم هنری بود که به چیزهای زندگی عادی به شیوه خاص خودش یعنی بی پروایی محض و پیش پا افتادگی محض پرداخت . بیلبورد هنری برونگر است .

در هنگام طراحی یک بیلبورد باید در مرحله اول موارد استفاده آن مورد نظر قرار گیرد . امروزه اکثر ارتباطات روزمره وابسته به تبلیغات است ، تبلیغاتی همگانی و موثر در زندگی ، تبلیغاتی برای به جریان افتادن و پیشرفت ارتباطات ، عرصه خدمات و کالاها و … ، تبلیغاتی برای فراخوانی ، هشدار دادن ، باز داشتن ، تشویق و ترویج کردن ، … و مؤثرترین ابزار تبلیغاتی که می تواند جوابگوی تمامی این مسائل شود بیلبورد است.

که در دید همگان عرضه می شود و به دلیل قابلیت و گنجایش موارد بیشتری که در مورد موضوع دارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد . محل نصب بیلبورد ، جنس بیلبورد ، چگونگی انجام مراحل تکنیکی و چاپ بیلبورد ، وسایل نصبی بیلبورد و … از مجموعه عواملی است که در این پژوهش به آنها می پردازیم .

تبلیغات محیطی تبلیغاتی است که در محیط عمومی عرضه می شود و بسترها و ابزارهای تبلیغاتی خاص خود را دارد. تبلیغاتی که در بنرها، بیلبوردها، بدنه اتوبوسها و… دیده میشود.

این ابزارها و بسترها هر یک کارکرد خاص خود را دارد و با توجه به مکان مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

در تعریف تبلیغات می گوییم: “تبلیغ مؤثر آن است که بر روی ذهن شما و نه چشم شما تأثیر بگذارد و به گونه ای باشد که پیام انتقالی در ذهن شما حک شود”. مثلا اگر فیلمی را با عنوان تبلیغات محیطی تبلیغ میشود بتوان با دیدن تبلیغ، نوع فیلم را تشخیص داد.

مخاطب به این درک برسد که ۱- این فیلم از چه محتوا و مفهومی برخوردار است؟ ۲

– فیلم در رده چه نوع فیلم هایی و با چه محتوایی قرار میگیرد؟ ۳- نوع فیلم تراژدی، کمدی یا حماسی است؟

طراحی تبلیغات محیطی سه مرحله را شامل میشود. نخست باید گرافیک و طرح به خوبی است. گرافیک باید به گونه « خوب دیده شدن » دیده شود. آنچه در این مرحله اهمیت دارد ای طراحی شود که دیده شود. برای این کار ترفندهای گرافیکی باید در آن به کار رود کهشما آن را ببینید. مرحله بعد انتقال پیام است.

مرحله سوم، باید اندیشه نهفته در اثر به خوبیدرک شود. چنانچه گفتم؛ تبلیغات محیطی به هدف و اندیشه بازمیگردد و اینکه اندیشه نهفته در اثر، بر مغز و ذهن شما تأثیر بگذارد.

واژه تبلیغات مربوط به بازاریابانی است که با ارتباطات و سرمایه خود با رویکرد تجاری و اقتصادی چنین فعالیت هایی را خصوصا به عنوان امری رایج در جامعه انجام میدهند.

البتهپروپاگاندا نوع دیگری از تبلیغات است که در اختیار منافع قدرت و دولتمردان است و در پروپاگاندا و تبلیغات تجاری نهایتاً دولتها و کمپانیهای تبلیغاتی تصمیم گیرنده هستند.

نباید فراموش کرد که گرافیک محیطی جنبه زیبایی شناسانه دارد و به هیچ وجه در آن جنبه تبلیغاتی مدنظر نیست. در تبلیغات سعی بر آن است که در ابتدا کالایی را به مخاطب نشاندهیم و نهایتاً آن را به فروش برسانیم.

این فروش میتواند سیاسی، تجاری، اجتماعی و فرهنگی باشد. برای تأثیرگذاری باید در طراحی تبلیغاتی از کاراکترهایی که مخاطب با آناحساس نزدیکی میکند استفاده شود.

این کاراکترها اگر برخاسته از جامعه، فرهنگ و تمدن مخاطبان باشد بسیار بهتر عمل میکند. به همین دلیل در تبلیغات محیطی سعی میشود بهکاراکترهای بومی آن منطقه توجه شود.

از یک سو صاحبان سرمایه، قدرت تأمین منابع و مدیریت این تبلیغات را بر عهده میگیرند و از سوی دیگر کارکرد تبلیغات این است که بر سلایق واندیشه های افراد تأثیر بگذارد. اینتبلیغات میتواند اندیشهای را تخریب کند یا آن را ارتقاء بخشد. عدم سازماندهی مناسب  میتواند آلودگی های بصری بسیاری را در جامعه ایجاد و به رشد نابهنجاری ها منجر شود.

جهت رزرو بیلبورد تهران و بیلبورد اصفهان با ما تماس بگیرید

CBBDE43

عوامل موثر در اجرا بیلبورد :

قطع تابلو :

قطع تابلو در ارائه پیام و چگونگی ارائه نقش مهمیدارد و بستگی به محلی دارد که تابلو در آن صب میشود . تبلوهای تبلیغتی در همه جا نصب میشوند در میادین ، بزرگراه ها ،پیاده روها فرودگاهها ، مترو ،زیرگذر و … پس طبیعی است که هر یک از این موارد قطع خاصی را می طلبد .

سادگی :

در یک آگهی تبلیغتی تا جای ممکن باید از سادی تبعیت شود و حد االمکان از شلوغی پرهیز کرد .

چرا که شلوغ بودن یک آگهی تبلیغتی از فاصله دور باعث عدم رسانایی بموقع و کافی بیننده میشود . مخصوصاً در مناطقی از شهر که رفت و آمد زیاد است و ترافیک باال دارد زیرا تا هنگامیکه بیننده بخواهد مفهوم کار را درک کند از آن مکان عبور کرده و پیام را نمیگیرد

زمان :

زمان در رساندن پیام نقش فوق العاده ای دارد و در آگهی های تجاری زمان خیلی کم در نظر گرفته میشود . در مقابل کسر زمان رنگ وارد عمل شد و جبران کمبود زمان را میکند . در واقع یک طرح باید در نظر داشته باشد که پیام را در حداقل زمان به بیننده انتقال نماید .

رنگ :

به دلیل بزرگ بودن قطع کار سطح کار هرچه بیشتر باشد در رساندن و درک بهتر پیام نقش بسزایی دارد .

همچنین نوع رنگ نیز باید مورد توجه باشد این را در نظر داشته باشید که هررنگ از لحاظ روانی عکس العمل متقاوتی دارد و اگر در موقع مناسب از رنگ مناسب نیز استفاده شود تاثیر کابسیار باال خواهد بود

مقیاس :

اندازه شکلها و عنواین یک تابلو با هم هماهنگ باشند این هماهنگی را مقیاس میگویند . هر نوشته و شکلی برای قطع همان تابلویی که برایش در نظر گرفته اند مناسب است و ممکن است همان عناوین برای تابلویی با قطع دیگر مناسب نباشد ، پس باید در طراحی تابلوهای پیام رساندن مقیاسها را در نظر داشت

موقعیت مکانی :

موقعیت مکانی بسیار مورد اهمیت است . یک تابلو باید با افرادی که آن را میبینند تناسب و هماهنگی داشته باشد .

مردم تابلو را به عنوان بخشی از محیط اطراف مشاهده میکنند . مگر آنکه اطالعات ضروری در خود داشته باشد و این بر عهده طراح است که بفهمد طرح تا چه اندازه توانسته است در رقابت با محیط موفق بوده تا توجه همان را جلب کند و خوانده شود یک تابلو باید طوری قرار بگیرد که در دامنه دیده بیننده باشد.

دامنه دید معموالً بصورت افقی ۶۰ درجه و عمودی ۳۰ درجه است که خارج از این محدوده محو دیده میشود

هماهنگی با محیط و ارتباط با معماری :در طراحی یک تابلوی تبلیغاتی باید توجه داشت تا طوری طراحی شود که عدم زیبایی آن موجب لطمه زدن با فضای شهر نشود . در واقع یک تابلو باید از لحاظ زیبایی با محیط هماهنگی داشته باشد.

بعبارتی دیگر ،تابلو مکمل فضای شهر و معماری شهری میباشد . نکته دیگری که مورد توجه است این است که تابلو در نقطه ای از شهر قرار بگیرد که چشمگیر باشد و باعث توقف چشم روی آن شود .

قرار گرفتن تابلو در محیطی مناسب باعث میشود که پیام به نحو گیرایی منتقل شود . پس زمینه نیز در ارائه طرح نقش بسزایی دارد . پس زمینه میتواند محیط شهری – روستایی – فضای داخلی یا خارجی بنایی و … باشد و طراح باید عواملی چون فضا ، نور و حرکت را در نظر بگیرد

 فصول سال :

تغییر فصول سال با تغییرات رنگی همراه است و از آنجا که طرح گرافیکی در چرخه طبیعت قرار داد ،طراح باید برای رعایت تناسب و تغییر رنگهای فصل تدابیری بیندیشد و نوع تبلیغات قرار گرفته در خیابانها نیز در فصول سال نیز تغییر میکند مثالً در فصل زمستان هیچ گاه تبلیغ یک کولر گازی در خیابان ها دیده نمیشود .

و همچنین در تابستان نیز تبلیغ بخاری دیده نمیشود

حرکت :

حرکت و جهت دید بیننده از دیگر عواملی است که حتما باید در نظر گرفته شود و گاه میتوان از این عامل برای جذابیت های بصری استفاده کرد . در جایی که سرعت زیاد است باید شکل طرح و حروف را مد نظر داشت که کادر افقی کشیده برای جاهایی با سرعت باال مناسب است

 مردم پسند بودن : طراح باید همیشه در نظر داشته که کارش دارای ویژگی مردمیبوده و با فرهنگ مردم جامعه هماهنگی داشته باشد . استفاده از سمبلهایی که در جامعه برای عموم شناخته شده است در تاثیر گذاری پیامیکه مورد نظر است بسیار مفید میباشد .

همچنین شناخت سمبلهای رنگی برای طراح امری ضروری است . زیرا در هر جامعه ای رنگ را براساس موضوعات سمبل قرار میدهند مثال در فرهنگ ما ،رنگ قرمز نشانه شهادت و شهادت طلبی است

images (4)

ویژگیهای یک بیلبورد متناسب :

با توجه به پیشرفت روز افزون و سریع ارتباطات که از نزدیکی کشورها و لزوم پیوستگی و تازگی اطلاعات بوجود می آید . برای درست کردن یک بیلبورد از لحاظ گرافیکی به ۴ نکته باید توجه کرد :

سرعت انتقال پیام .

کیفیت انتقال پیام .

تلفن پذيرش آگهي:۶۱۰ ۳۳ ۳۶۶-۰۳۱

کانال ما در تلگرام

telegram_logo-svg

Rate this post
نوشتهٔ پیشین
بیلبورد چیست؟
نوشتهٔ بعدی
روانشناسی طراحی در طراحی لوگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.